Entre els nostres serveis, oferim:

  • Wifi particulars
  • CCTV
  • Vigilància/càmeres
  • Enllaços Wimax
  • Programació routers
  • Hot spot
  • Wifi Hotels
  • PLC

Projectes destacats