0034620868320 x
Envia el teu missatge i et responem de seguida
Enviar un Whatsapp
0034620868320 x
Truca i comentem el que necessitis
Trucar ara
info@tecnopro.cat x
Enviar un correu electrònic a info@tecnopro.cat
Enviar Correu

Professionalitat i saber fer


Encara que sembli un tòpic, la satisfacció del client és el més important

Som un equip d'enginyers, formats en Enginyeria de Telecomunicacions de Grau Superior i varis Masters de comunicació, so, música i informàtica. Tots aquests coneixements els posem a disposició de qualsevol de les idees que se'ns pugui plantejar per a satisfer les necessitats que els nostres clients puguin tenir. Tan és si el que ens demanen existeix o no, de si és fàcil o difícil, de si és nou o vell... el cas és que usem tota la nostra experiència i coneixements alhora de resoldre un problema plantejat per trobar la millor solució possible.

Per últim, no som una empresa qualsevol, sinó uns autònoms que creiem en l'avenç de la societat mitjançant la prestació del nostre "saber fer" perquè el client pugui créixer i desenvolupar tots els projectes tecnològics que pugui requerir el seu negoci

En parlem?
Contacte